Kjøpe en token

Kjøpe en token

Kryptovaluater bruker terminologien token. En token er en kryptovaluta, men en token trenger ikke fungere som en valutaenhet eller som en middel for en overlevering av en ting for en annen. Begrepet valuta kan være litt misvisende for noen da en valuta vanligvis representerer en enhet eller verdi av et eller annet slag. Dette er ikke helt riktig for kryptovaluta. En token prøver å beskrive en representasjon av en underliggende eiendel eller nytte, som for eksempel råvarer eller lojalitetspoeng til helt andre typer kryptovalutaer.

Hva representerer egentlig en token?

Forskjellige kryptovaluta representerer forskjellige ting i kryptoøkosystemet. Du må først skjønne hva valutaen i det hele tatt gjør før du kan se på token sin rolle. Tar vi for oss kryptovalutaen Datum. Datum fokuserer på vår bruk av tid på Youtube og andre plattformer hvor vi deler informasjon som vi ikke får betalt for, men heller Youtube tjener penger på. Når vi ser på Youtube så ser vi på videoer helt gratis. Grunnen til at vi kan se på ting gratis på Youtube er at Youtube lagrer og analyserer hva vi ser på for senere bruk. Trykker du på reklame eller annonser vet Youtube akkurat hva du har brukt tid på.

Youtube selger denne informasjonen om deg til andre, hvor Youtube tjener penger på dette. Datum er som sagt en kryptovaluta. Bruker du Datum blir din informasjon til Youtube kryptert. Youtube kan ikke se hva du driver med. Du deler ingen informasjon med andre eller med Youtube. Du deler kun den informasjonen du har lyst til imot at du selv får betalt fra tredjeparter istedenfor at Youtube får denne betalingen. Datum vil at dette skal skje på deres måte og du vil få betalt i Datum token. Når du har Datum token kan du selge disse slik at du får norske kroner.

Regulering av ICO

Når et selskap ønsker å slippe en kryptovaluta har de skissert en forretningsplan i en Whitepaper. Dette tilsvarer på lignende måte børsnoteringer. Børsnoteringer er regulert opp og ned. Det er egne fag på universitetet om børsnoteringsreglementet og egne jussbøker om hva som er lov og hva som ikke er lov.

ICO er ikke regulert på samme måte, selv om vi kan få følelsen av at de er veldig like. Det er derfor viktig at selskaper som ønsker en ICO ser på reglene i de forskjellige landene de er i og også hvor kundene deres er. USA innførte regler i 2017 som gir Security and Exchange Commission muligheten til å bruke amerikansk føderal lov til å regulere ICO. Amerikansk føderal er ganske streng når det kommer til hva man sier og hva man gjør. Amerikanere liker ikke å bli ført bak lyset, og det finnes nå sterke juridiske bindinger på ICO. Kinesiske myndigheter forbød ICO i 2017. Det er derfor ikke lov å sette opp en ICO i Kina. Det kan også være forbudt å tilby kinesere å delta i en ICO.

Vi anbefaler deg å kjøpe ICO på nettsider som Bitway.no!

 

Forbrukslån

Forbrukslån er en av de mest populære låneformene i Norge i dag. Det er mange årsaker til det, og vi skal prøve å belyse noen av grunnen til at forbrukslån er et foretrukket alternativ til den ordinære banken, i dagens låne-klima i Norge.
Forbrukslån er kjennetegnet ved at det er et kontantlån uten noen form for sikkerhet. Et lån uten sikkerhet, betyr det ikke er vedheftet en eller annen form for sikkerhet i lånet enn signaturen din. For eksempel, hvis du tar opp et boliglån, så vil banken ha en sikkerhet i selve boligen du låner penger til. Dette er noe du skriver under på i lånekontrakten, fordi at banken vil ha en garanti for at de får pengene tilbake.

Lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet er, til forskjell fra et boliglån, et lån hvor det kun er signaturen som er bankens garanti. Derfor, er det viktig for utlåner, at du har en økonomi, som tilsier du vil betale tilbake og det er også årsaken til at rente ofte er høyere ved et forbrukslån, sammenlignet med et boliglån.

Rentene på et lån uten sikkerhet kan variere veldig, og det er ofte konkurransedyktige alternativer på markedet, spesielt hvis du har en stabil og ordnet økonomi.

Når du skal låne penger er det ofte en del økonomiske forhold du skal opplyse om. Her er det viktig du er så ærlig som mulig, fordi da får du et tilbud, som gjenspeiler hvilken tålegrense du har, pluss, at det er et lovkrav du gir så sannferdige opplysninger som mulig. Dette kan i verste fall få konsekvenser hvis du ikke klarer å betale tilbake lånet og du havner i en eller annen tvist med utlåner.