Forbrukslån

Forbrukslån er en av de mest populære låneformene i Norge i dag. Det er mange årsaker til det, og vi skal prøve å belyse noen av grunnen til at forbrukslån er et foretrukket alternativ til den ordinære banken, i dagens låne-klima i Norge.
Forbrukslån er kjennetegnet ved at det er et kontantlån uten noen form for sikkerhet. Et lån uten sikkerhet, betyr det ikke er vedheftet en eller annen form for sikkerhet i lånet enn signaturen din. For eksempel, hvis du tar opp et boliglån, så vil banken ha en sikkerhet i selve boligen du låner penger til. Dette er noe du skriver under på i lånekontrakten, fordi at banken vil ha en garanti for at de får pengene tilbake.

Lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet er, til forskjell fra et boliglån, et lån hvor det kun er signaturen som er bankens garanti. Derfor, er det viktig for utlåner, at du har en økonomi, som tilsier du vil betale tilbake og det er også årsaken til at rente ofte er høyere ved et forbrukslån, sammenlignet med et boliglån.

Rentene på et lån uten sikkerhet kan variere veldig, og det er ofte konkurransedyktige alternativer på markedet, spesielt hvis du har en stabil og ordnet økonomi.

Når du skal låne penger er det ofte en del økonomiske forhold du skal opplyse om. Her er det viktig du er så ærlig som mulig, fordi da får du et tilbud, som gjenspeiler hvilken tålegrense du har, pluss, at det er et lovkrav du gir så sannferdige opplysninger som mulig. Dette kan i verste fall få konsekvenser hvis du ikke klarer å betale tilbake lånet og du havner i en eller annen tvist med utlåner.